Verzorging aan huis voor konijn, cavia, parkiet, rat, kaketoe en nog veel meer

Algemene voorwaarden

 

Eigenaar huisdier:

(de voorwaarden gelden ook in het meervoud bij meerdere huisdieren)

 • De eigenaar dient een WA-verzekering i.v.m. eigen aansprakelijkheid van het huisdier.

 • Bij de uitlaatservice en opvang is AGV Huisdierenservice niet verantwoordelijk voor de hond, dat is de eigenaar ten alle tijden. Dat wil zeggen als de hond een andere hond bijvoorbeeld verwond dan is de eigenaar aansprakelijk voor eventuele dierenartskosten.

 • Er wordt gelet op de gezondheid van het huisdier. Wanneer deze ziek is of last heeft van vlooien o.i.d. wordt AGV Huisdierenservice op de hoogte gesteld. Dit i.v.m. het risico op eventueel besmettingsgevaar.

 • De hond die meegaat met de uitlaat dient een goede halsband of een tuigje te dragen. Gelieve met de naam van de hond en telefoonnummer van de eigenaar.

 • Het is wenselijk dat een hond een aantal basiscommando´s kent. Dit zijn bijv.: Zit, blijf, laag en los.

 • Teefjes die loops zijn kunnen niet mee met de groepswandeling. Er kan voor een privé wandeling worden gekozen.

 • Het kan zijn dat de hond na een wandeling vies en/of nat terugkomt. Als er een handdoek aanwezig is kan de hond worden afgedroogd of in bijv. een bijkeuken worden gezet. AGV Huisdierenservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door een vieze hond.

 • Voor een wandeling zorgt de eigenaar dat de hond klaar is om gelijk mee te kunnen wanneer deze wordt gehaald. Dit houdt in dat er een halsband of tuigje is omgedaan en de hond aanwezig is.

 • De eigenaar machtigt AGV Huisdierenservice om op kosten van de eigenaar medische hulp in te schakelen wanneer dit acuut nodig is. De eigenaar zal z.s.m. op de hoogte worden gesteld. Wanneer er hierdoor inkomsten worden misgelopen zullen deze op de eigenaar worden verhaald.

 • Uw huisdier afmelden kan kosteloos 48 uur van de te voren. Tussen de 48 uur en 24 uur van tevoren wordt er 50% van het bedrag in kosten gebracht. Na 24 uur van te voren wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.

 • Voor het reserveren van een periode van meerdere dagen, denk aan een vakantie of een lang weekend, opvang voor de hond of verzorging van huisdieren aan huis van de eigenaar dient er een aanbetalingen te worden gedaan van 25% van het totaalbedrag (excl. reiskosten). Tot 3 weken voor de gereserveerde datum kan er kosteloos worden geannuleerd en krijgt u de aanbetaling terug. Hierna bent u de aanbetaling kwijt. Uiterlijk één week voor de afgesproken oppas of opvang datum dient het volledige bedrag te zijn voldaan.

 • Bij opzegging van de overeenkomst met AGV Huisdierenservice, heeft de opdrachtgever de plicht dit minimaal 4 weken schriftelijk van te voren aan te geven.

 • De eigenaar geeft minimaal 4 weken van te voren aan als de hond thuis blijft o.a. vanwege vakantie of wanneer het niet nodig is voor een langere periode. Bij het niet tijdig doorgeven wordt elke dag die te laat is doorgeven in rekening gebracht.

 • In de schoolvakanties (Midden-Nederland) en op nationale feestdagen moet de wandeling aangevraagd worden. Er wordt niet standaard gelopen in deze periodes.

 • Een betaling geschiedt via een factuur of een tikkie, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

AGV Huisdierenservice:

 • De hond wordt op de afgesproken dag opgehaald en thuis gebracht voor een wandeling.

 • De honden worden zo goed mogelijk begeleid en niet onnodig in gevaar gebracht tijdens de wandeling.

 • AGV Huisdierenservice is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van het huisdier.

 • Tijdens de wandeling lopen honden los. Wenst de eigenaar dat de hond aangelijnd blijft moet dit duidelijk aangegeven worden.

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt de dierenarts ingeschakeld. Minder dringende kwesties worden overlegd met de eigenaar.

 • AGV Huisdierenservice behoudt zich het recht om honden uit te sluiten wegens onacceptabel gedrag of een gevaar vormen voor de andere dieren en mensen. Dit zal woordelijk en schriftelijk worden toegelicht en medegedeeld aan de eigenaar.

 • Er worden geen huisdieren met een besmettelijke ziekte of parasieten toegelaten of verzorgd.

 • Wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden zal er een ander wandelrooster zijn. Boven de 35+ graden zal er geen groepswandeling plaats vinden. Dit geldt ook voor gladheid/ijzel en hevige sneeuwval. In overleg kan er naar een oplossing worden gekeken.

 • Bij overmacht door bijvoorbeeld autopech wordt er naar een oplossing gezocht. Het kan zijn dat er geen groepswandeling kan plaatsvinden.

 • Wanneer een factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan en er na een herinnering de betaling niet is voldaan, worden er €10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht op een aangepast factuur. Wordt het factuur hierna nog niet betaald dan zal er een aanmaning worden verstuurt met de aanmaningskosten.

 • Bij wanbetaling zal de overeenkomst direct worden ontbonden.

 • AGV huisdierenservice zal minimaal 3 weken van te voren vrije dagen en de vakantie doorgeven. Onverwachtse gebeurtenissen zoals een uitvaart worden z.s.m. doorgegeven.

 • AGV Huisdierenservice behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en prijzen aan te passen of uit te breiden. Dat zal vooraf worden meegedeeld aan de eigenaar.

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Op alle voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.